ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಾಕ್ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್